x Comunicació escrita x Indagació i recerca x Fonts primàries x Gestió d'informació