x Comunicació escrita x Gestió d'informació x Fonts primàries x Indagació i recerca