x Comunicació oral x Exercitació lingüística x Comunicació escrita