x Fonts primàries x Comunicació escrita x Indagació i recerca x Representacions i models x Raonament i argumentació