x Fonts primàries x Comunicació escrita x Eines TIC