x Fonts primàries x Raonament i argumentació x Mapes i plànols