x Representacions i models x Fonts primàries x Comunicació escrita