x Representacions i models x Fonts primàries x Mapes i plànols