x Comunicació escrita x Eines TIC x Indagació i recerca x Comunicació oral