x Comunicació escrita x Fonts primàries x Indagació i recerca