x Comunicació escrita x Fonts primàries x Eines TIC x Animacions i simulacions