x Comunicació escrita x Eines TIC x Comunicació oral x Animacions i simulacions