x Fonts primàries x Comunicació oral x Indagació i recerca x Animacions i simulacions x Comunicació escrita