x Animacions i simulacions x Eines TIC x Indagació i recerca x Resolució de problemes