x Animacions i simulacions x Eines TIC x Resolució de problemes