x Comunicació escrita x Animacions i simulacions x Indagació i recerca x Eines TIC