x Comunicació escrita x Animacions i simulacions x Eines TIC x Fonts primàries