x Comunicació escrita x Comunicació oral x Animacions i simulacions x Indagació i recerca x Eines TIC x Fonts primàries