x Comunicació escrita x Fonts primàries x Animacions i simulacions x Eines TIC