x Comunicació escrita x Indagació i recerca x Fonts primàries x Animacions i simulacions x Eines TIC