x Comunicació escrita x Eines TIC x Fonts primàries x Indagació i recerca x Animacions i simulacions