x Comunicació escrita x Eines TIC x Indagació i recerca x Fonts primàries x Comunicació oral