x Comunicació escrita x Eines TIC x Gestió d'informació x Comunicació oral x Indagació i recerca