x Comunicació oral x Comunicació escrita x Indagació i recerca x Animacions i simulacions x Eines TIC