x Comunicació oral x Comunicació escrita x Eines TIC x Indagació i recerca x Animacions i simulacions x Fonts primàries