x Comunicació oral x Fonts primàries x Animacions i simulacions x Comunicació escrita x Eines TIC