x Comunicació oral x Fonts primàries x Indagació i recerca x Eines TIC x Animacions i simulacions