x Fonts primàries x Animacions i simulacions x Comunicació escrita x Eines TIC x Indagació i recerca