x Fonts primàries x Animacions i simulacions x Eines TIC x Comunicació escrita x Indagació i recerca x Comunicació oral