x Fonts primàries x Comunicació escrita x Eines TIC x Indagació i recerca x Animacions i simulacions