x Fonts primàries x Comunicació oral x Comunicació escrita x Animacions i simulacions