x Fonts primàries x Comunicació oral x Comunicació escrita x Eines TIC x Indagació i recerca