x Fonts primàries x Comunicació oral x Indagació i recerca x Comunicació escrita x Animacions i simulacions