x Fonts primàries x Comunicació oral x Eines TIC x Comunicació escrita x Animacions i simulacions