x Indagació i recerca x Comunicació escrita x Animacions i simulacions x Fonts primàries