x Comunicació escrita x Eines TIC x Taules i gràfics