x Taules i gràfics x Comunicació escrita x Representacions i models