x Representacions i models x Taules i gràfics x Comunicació escrita