x Representacions i models x Taules i gràfics x Eines TIC