x Taules i gràfics x Eines TIC x Comunicació escrita