x Taules i gràfics x Eines TIC x Representacions i models x Comunicació escrita