x Comunicació escrita x Representacions i models x Taules i gràfics