x Taules i gràfics x Comunicació escrita x Eines TIC