x Taules i gràfics x Representacions i models x Comunicació escrita