x Imatge, so i vídeo x Raonament i argumentació x ODS x Projectes de centre x Indagació i recerca