x Projectes de centre x Indagació i recerca x Raonament i argumentació