x Imatge, so i vídeo x Indagació i recerca x Raonament i argumentació