x ODS x Indagació i recerca x Raonament i argumentació