x Animacions i simulacions x Comunicació oral x Indagació i recerca x Fonts primàries x Eines TIC