x Animacions i simulacions x Comunicació oral x Indagació i recerca x Eines TIC x Fonts primàries x Comunicació escrita